Božie posledné slovo

09.Jun.2017 14.54

Srdečne Vás pozývame na stretnutie pri Božom slove na tému,

 

ktoré sa uskutoční 18.6.2017 o 15:30 hod. v sobášnej miestnosti mesta Modra na Súkenníckej ulici č. 4

 

Srdečne ste vítaný!