Archive for the ‘Bez kategórie’ Category

Stretnutie pri studni

05.28.19

Božie posledné slovo

06.09.17

Srdečne Vás pozývame na stretnutie pri Božom slove na tému,

 

ktoré sa uskutoční 18.6.2017 o 15:30 hod. v sobášnej miestnosti mesta Modra na Súkenníckej ulici č. 4

 

Srdečne ste vítaný!