Archive for the ‘História’ Category

Predvianočné stretnutie 2013

12.07.13

Prešli tri mesiace a my sme mohli znovu v našom meste osloviť ľudí na evajnelizácii v našom krásnom meste Modra.

Témou bolo: Prišiel pomôcť.

Na začiatku sme si pripomenuli príchod Pána Ježiša pies??ou ??~Keď Boží Syn nás navštívil??S, po ktorej sa pridal aj pozvaný brat svojím slovom. Spomenul príhodu, kde sa dievčatko pýta: ??~A čo dáme Ježiškovi, veď Jeho sú narodeniny…??S Pán Ježiš nevstúpi do nášho života, ak s tým nesúhlasíme. Prišiel do sveta ľudí zachrániť jednotlivca. Bol odmietnutý ľuďmi, ale nezostáva v maštaľke. Ako dospelý ponúka záchranu ľuďom. Nezbieraj bezcenné čačky, popros Pána Ježiša o odpustenie hriechov a získaj ten najcennejší dar = večný život v nebi.

Mládežnícka piese?? ??~Na našu zem??S , báse?? a piesne ??~Do tmy na svet??S a ??~ Prichádza Kráľ slávy??S obohatili program a povzbudili aj mladých k práci.

Pán Ježiš môže aj dnes vstúpiť do tvojho života a môže ti pomôcť.

Brat Tracey Lesan hovoril ako má Pán Ježiš moc očistiť, pomôcť, zachrániť.

Sú ľudia, ktorým nemôže pomôcť.

Akým? Tým, čo ho odmietajú. Nebuď takým aj ty. Pán Ježiš prišiel pre Teba!

Nepotrebuješ Ho? Si sebestačný?

Apoštol Marek 2:13-17 ??~Nepotrebujú zdraví lekára, ale chorí,… Neprišiel som volať spravodlivých ale hriešnych …??S

Apoštol lásky Ján 9:7 Pán Ježiš uzdravil slepého, ale tento bol zachránený až keď uvidel.

Chceš svoj hriech stále nosiť, alebo ho chceš niekomu dať? Nenos takého bremeno. Pán Ježiš čaká NA TEBA.

Nie je dôležité, čo si myslíš ty, ale Boh a On vie, že všetci zhrešili a potrebujú Božiu slávu. Dobré skutky ťa do neba nedostanú, lebo ich zakrýva hriech.

 

Nakoniec nám skvelí hudobníci na sláčikových nástrojoch zahrali pár skladieb.

Chceš pokojne žiť?

Prijmi Pána Ježiša.

Nevieš ako?

Príď medzi nás a my ti pomôžeme spoznať Život.

 

Pozvanka vianoce 2013