Archive for the ‘Pripravované stretnutia’ Category

Predveľkonočné stretnutie 2015

03.22.15

Pozývame vás na evanjelizačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 22.5.2015 o 15.00 v sobášnej sieni mesta Modra na Súkennickej ul. č.4

Ako hosť je pozvaný Peter Abrman z Nového Mesta.pozvanka